Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6482282

צור קשר

mazkira.rotem@gmail.com

שלח דוא"ל

הקליטה ברותם היא קליטה קהילתית, איטית ואיכותית מתוך הרצון לאפשר היכרות ושמירת קשר בין התושבים, ליצירת מרקם חיים קהילתי.
הקליטה מתבצעת ע"פ רשימת קליטה. 
 
תהליך הקליטה כולל:
שלב ראשון - שיחה טלפונית ראשונית עם רכזת קליטה (המס' מופיע בהמשך למטה) ומילוי שאלון הרשמה לרשימת קליטה.
בבוא העת, בהתאם לרשימת הקליטה, אנו יוצרים קשר עם המשפחות הרלוונטיות ומזמינים להמשך תהליך הקליטה שכולל:
1. ראיון,
2. שבת קליטה
3. מבחנים חיצוניים (קינן שפי)
במידה וכל אלו יצאו תקינים, ניתן לעבור לרותם למבנה זמני לשנת קליטה.
בסיום שנת הקליטה מתקיימת הצבעה לחברות באגודה.
לאחר מכן יש לעבור ועדת אזורית (נציגיה: מועצה והחטיבה להתיישבות בשילוב עם נציגים מהישוב).
 
רוצים לבדוק אפשרות לקליטה ברותם? דברו עם רכזת קליטה - ענבר 0525304541 
 

rotem abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות