Rapoo- It solutions & Corporate template

04-6482282

צור קשר

mazkira.rotem@gmail.com

שלח דוא"ל

הישוב רותם יח"ד (יח"ד – ישוב חילוני ודתי) הוא ישוב צעיר הממוקם בחבל ארץ נדיר ביופיו בצפון בקעת הירדן. מיקומו הייחודי של הישוב בראש הר המשקיף על הרי הגלעד ועמק בית שאן יוצרים חווית מגורים שאין שנייה לה.

הישוב הוקם כהיאחזות נח"ל בשנות השמונים ולאחר שננטש על ידי הצבא הוא אוזרח בשנת תשס"א (2001) על ידי קבוצת רווקים ומשפחות מתוך שאיפה לנהל חיים של שלום בין חילונים לדתיים ובין אדם לסביבתו. מקום שבו יחיו יחד אנשים, בלי הגדרות, מכל הגוונים וההשתייכויות החברתיות. אנשים שרוצים לחיות בפשטות בטבע. לנשום אוויר נקי, לגדל ירקות ליד הבית, ללכת יחפים על האדמה, כשהילדים מתרוצצים בין תרנגולות וציפורים.
 
כיום חיות ברותם כ- 55 משפחות, בחתך גילאים רחב. דתיים, חילוניים, מסורתיים, ולא מוגדרים.
אפשר למצוא ביישוב מגוון מטפלים אלטרנטיבים, מוזיקאים, סדנאות אומנים, צימרים, מסלולי טיול ועוד.
 
חזון הישוב:
ברצוננו למצוא את מקורות הפרנסה שלנו בתוך הישוב ע"י פיתוח תחומי יצירה רבים ומגוונים. מתוך שאיפה לצור חברה החיה בפשטות חומרית אך עוסקת בעשייה והתקדמות תמידית בתחום התרבות האומנות והרוח. אנו רוצים גם לקדם עשייה קהילתית חינוכית ורואים חשיבות בהקמת מוסד חינוכי בסמוך לישוב. 

רותם יח"ד ישוב חילוני דתי סביבתי. עקרונות הישוב "ואהבת לרעך כמוך".

הישוב רותם קם מתוך רצון להקים קהילת אנשים מכל גווני החברה היהודית ישראלית. בשאיפה לחיות בשכנות טובה מתוך סבלנות, הקשבה וכבוד הדדי, תוך זיקה של כבוד למסורת היהודית וערכי הציונות.

הישוב רותם שואף להקים "קהילה ירוקה" המבוססת על האיזון והרמוניה עם הסביבה הטבעית השואפת לפתח מערכת "בת קיימא", במטרה ליצור לובי מקומי לעניינים הקשורים בהפיכת האזור המגורים ל"ירוק", תוך שמירה על הטבע, טיפול ומניעת מפגעי סביבה, וחיזוק הקשר אל האדמה.

שמירה הגנה וחיזוק הקשר לערכי טבע, נוף ומורשת, תוך שימוש בגישות וטכנולוגיות ידידותיות לסביבה

רותם מבקשת להשתמש בקרקע בכבוד. זו האדמה בראש ובראשונה, אדמה שמספקת חיים. האדמה ברותם תישאר כפי שנבראה ע"י האל מבראשית. האדם שישב עליה יהיה אחראי לעובדה ולשמורה לטובתו. אין לנו חלומות להפוך גבעה בתולית למגרשי חניה כיכרות ומשטחי אספלט. אין לנו חלומות להפיך את השממה ע"י מבנים סדורים עם גגות אדומים הנראים למרחוק. יש לנו חלום להפיח את הריקנות הגדולה שפשטה ולחיות חיים מלאי תוכן. קרוב לאמא אדמה ולאדם שבתוכנו בחיבוק גדול. יש לנו חלום להתמקד בחיים עצמם.

rotem abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות